Perearsti või pereõe vastuvõtule palume alati ette registreerida telefonil +372 32 42810. Kui vastuvõtule tuleb mitu isikut ühest perekonnast, palume panna vastuvõtuaeg igale pereliikmele. Vastuvõtule registreerunud patsiente püüame teenindada võimalikult õigeaegselt.

Hea patsient!
Alates 01.12.2023 meilidele ei vastata! Edaspidi võtta meiega ühendust https://www.perearst24.ee/ kaudu.

Telefoni teel saab nõu küsida kogu perearstikeskuse lahtioleku ajal:
E,K,N, R kell 8-16
T kell 10-18
Telefonil +372 32 42810

Telefonil on esmakontaktina tavaliselt pereõde. Nimistu on suur ja sellepärast palve helistajale, et mõelge enne kenasti läbi oma küsimused, millele vastuseid tahate.

Vastuvõtule registreerimiseks sobiva aja leidmiseks KIIRESTI on hea, kui enne helistamist on välja selgitatud sobivad ajapiirid.

Telefonis palume kirjeldada lühidalt probleemi olemust või põhjust, miks koduvisiiti soovitakse. Koduvisiidi vajaduse üle otsustab arst. Koduvisiite teevad perearstid ja pereõed pärast vastuvõtu lõppemist, seega tuleb arvestada ooteajaga, mis võib mõnikord ulatuda mitme tunnini. Koduvisiidi maksumus on 5 EUR, alla 2-aastastele lastele ja rasedatele on koduvisiit tasuta.
Nimistiuse registreerimiseks on vaja perearsti nõusolek.Erandiks on meie patsientide pereliikmed:lapsed ja abikaasa. Avalduse registreerib pereõde.

Autojuhi tervisetõendi tegemisel on vajalik kõigepealt ära täita www.digilugu.ee oma tervisedeklaratsioon, kaasa võtta prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Alates 06.11.2014 väljastatakse tervisetõendit elektrooniliselt (saadetakse otse Maanteeametisse).

Perearst väljastab A-, AM-, B-, BE-, T-, C-, CE-, D-, DE-, kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõendeid sh kutseliste mootorsõidukijuhtide tervisetõendeid.

Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt sotsiaalministri määrusele "Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele" teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama. Soovi korral võite kasutada meie näidisdokumenti (vt allpool).

Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised.
Kui olete püsiv ravimitarvitaja, palume retseptide (ravimite) lõppemisest aegsasti teada anda, et ravis ei tekiks pausi uue retsepti puudumise tõttu.

Digiretsept on väga mugav viis retsepte uuendada – ei ole tarvis paberretseptile perearstikeskusse järele tulla, vaid ravimi saab kätte apteegist isikut tõendava dokumendi alusel. Kui saadate enda ravimeid välja ostma mõne teise inimese, on tarvis esitada ostja isikut tõendav dokument ning patsiendi isikukood, kelle nimele on ravim välja kirjutatud. Arstil on ka õigus panna retsepti väljastamisele piirangud, näiteks narkootiliste ravimite puhul on võimalus, et ravimi väljaostmise õigus on ainult patsiendil või selleks volitatud isikutel.

Eesti Haigekassa: Digiretsept
Kuigi retseptide pikendamine digiretsepti abil on lihtne, peaksid kroonilisi haigusi (nt kõrgvererõhutõbi, suhkurtõbi, liigesterohud, depressioon jne) põdevad patsiendid siiski arvestama sellega, et ravimite toime ohutuse ja toime piisavuse tõttu, samuti haigusest olenevatel põhjustel, tuleb tulla ravimite pikendamiseks teatava regulaarsusega ka vastuvõtule ja analüüsidele.
Eriarsti vastuvõtule suunamise vajaduse otsustab perearst. Reeglina ei väljasta perearst saatekirja eriarsti vastuvõtule ilma patsienti nägemata. Erandiks on kroonilisi haigusi põdevad ja eriarsti juures püsivalt jälgimisel olevad patsiendid, kuid ka sellistel patsientidel on sageli vaja enne eriarsti juurde suunamist teha perearsti juures lihtsamad uuringud või analüüsid. Seega, saatekirja saamiseks on vajalik registreeruda perearsti vastuvõtule, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

Kui Teil on ettepanekuid või märkusi, kuidas me saaksime oma perearstikeskust (või kodulehekülge) patsiendisõbralikumaks ehk paremaks muuta, siis olete oodatud arvamust avaldama kas kirjalikult või pöörduge meie poole https://www.perearst24.ee/ portaali kaudu.

Probleemide tekkimisel on alati soovitatav püüda esmalt situatsioon lahendada suusõnaliste läbirääkimiste teel või esitada kirjalik kaebus. Praktika näitab, et suuremal osal kaebustest on tegemist suhtlemise probleemiga – teineteisest on valesti aru saadud, mööda räägitud, mõnest teemast üle libisetud vm. Niisuguseid probleeme on kõige parem lahendada suusõnaliselt, aga kui oma kaebusi on raske sõnastada või seda ei soovita teha, sobib võib-olla paremini probleemi kirjalik esitus. Kirjalik kaebus palume esitada selges ja arusaadavas sõnastuses koos kaebuse esitaja nime ja kontaktandmetega. Kirjalikule kaebusele saadame kirjaliku vastuse 10 tööpäeva jooksul. Anonüümsete kaebustega me ei tegele.

  • Haigekassa telefon 6033630
  • Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuamet telefon 6509840
  • Eesti Patsientide Esindusühing telefon 6566429

Kontakt

Aadress: Rakvere, Tuleviku tn.1 kab. 42
Telefon: +372 32 42810
https://www.perearst24.ee/

Erakorraline abi

+372 32 42810
Telefon on kuuldel keskuse lahtioleku aegadel E,K,N R kell 8-16, K ja T kell 10-18
 
PEREARSTI NÕUANNE
1220
(üleriigiline telefon, kust saab meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles)